Exotika 2018/2019 First minute 2019 Emiráty First minute 2019 Tobogány Maledivy
Jasper Roberts Consulting - Widget
Obchodní podmínky

1. ÚVOD

 

Cestovní agentura LUMIS (dále jen CA LUMIS) je autorizovaným prodejcem zájezdů

cestovních kanceláří (dále jen CK). Máme podepsány smlouvy o obchodním zastoupení

pouze s CK, které jsou řádně pojištěny pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999

Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a mají již dlouholetou

tradici na trhu. Nabídka zájezdů zveřejňovaná na webových stránkách CA LUMIS je

pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou

pořadateli zájezdů. Údaje v tomto elektronickém katalogu jsou platné v době aktualizace

CK. CA LUMIS nezodpovídá za jejich případné následné změny a za správnost těchto

údajů. Závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní

smlouvě. CA LUMIS si vyhrazuje právo na korekci cen, které vzniknou při chybném zadání

od partnerských CK.

2. OBJEDNÁVKY A REZERVACE

 

Zájezd rezervujte pomocí rezervačního formuláře, který naleznete u každého zájezdu na

našich webových stránkách. Zaslání nezávazné rezervace je nejrychlejší způsob, jak zájezd

rezervovat a ověřit si, zda je zájezd ještě volný. Zpravidla do hodiny (v pracovní dobu) Vás

budeme kontaktovat  e-mailem či telefonicky s případnými doplňujícími dotazy a kompletní

kalkulací zájezdu a dobou rezervace, popř. s alternativní nabídkou, pokud je k dispozici.

Pokud s kalkulací objednávky souhlasíte, zašlete nám e-mailem jména cestujících a jejich

data narození. Poté Vás budeme kontaktovat a domluvíme se s Vámi na způsobu předání

cestovní smlouvy k podpisu (e-mailem, poštou, osobně na pobočce) a způsobu úhrady

zájezdu, který vám nejvíce vyhovuje vzhledem k délce rezervace. Klient je povinen zaslat

či doručit podepsanou smlouvu zpět obratem do CA LUMIS v co možná nejkratší době.

Termíny pro platbu zálohy či doplatku je nutné brát jako závazné. U objednávek, které

neobsahují správné telefonní číslo, email, či jsou rozporuplné, si CA LUMIS vyhrazuje právo

odmítnout rezervaci či zanechat tuto objednávku bez odpovědi. Pokud není žádost o

rezervaci z důvodu obsazené kapacity nebo z jiných důvodů  odmítnuta, CK rezervaci CA

LUMIS potvrdí.

3. PLATBA

 

Zálohu a doplatek je možno provést převodem či vložením peněz na účet CA LUMIS,

případně osobně v pobočce CA LUMIS, či jiným předem dohodnutým způsobem. CA LUMIS

není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka (ze strany

CK může tímto dojít ke stornování rezervace či zájezdu). Rezervace se stává závaznou v

okamžiku podepsání smlouvy a zaplacení zálohy! Cestovní smlouva nabývá platnosti pouze

v případě včasného uhrazení zálohy, tj. zpravidla max. do 3 dnů od provedení rezervace.

Jakmile klient zájezd uhradí, zašle nám doklad o platbě spolu s podepsanou cestovní

smlouvou e-mailem či poštou, nebo může doklad o platbě a cestovní smlouvu doručit

osobně na pobočku CA LUMIS. U zájezdů typu „last minute“, „super last minute“ či „ultra

last minute“ se z důvodu krátkosti času platba uskutečňuje okamžitě a to: vložením peněz

přímo na jeden z účtů CA LUMIS, osobně na pobočce CA LUMIS či bankovním převodem

peněz z účtů stejných bank, jakými disponuje CA LUMIS a to jsou: Komerční banka (kód

0100), Mbanka (kód 6210), ČSOB a ERA (kód 0300), Air-Bank (kód 3030), Fio banka (kód

2010), GE MONEY BANK (kód 0600), Česká Spořitelna (kód 0800), Raiffeisen Bank (kód

5500), Equa Bank (kód 6100), Unicredit Bank (kód 2700).

4. CESTOVNÍ DOKLADY

 

Zasílání cestovních pokynů a dokladů (cestovní smlouva, vouchery, letenky, apod.) záleží

na podmínkách konkrétní CK, o kterých je klient předem informován. Ubytovací poukazy,

letenky, doklad o pojištění CK proti úpadku, popř. cestovní pojištění obdrží klient obvykle

na letišti od pracovníka dané CK, pokud se nejedná o elektronické doklady. V případě

autobusové přepravy mohou být cestovní pokyny a doklady předány až na nástupním

místě. Pokud to CK umožňuje, může si klient cestovní doklady vyzvednout osobně v CA,

popřípadě mu budou zaslány jako  cenné psaní či emailem na adresu uvedenou v cestovní

smlouvě. Všechny cestovní pokyny zasílají CK zpravidla týden před odjezdem. Bez úplného

uhrazení zájezdu klient neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné

pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit.

5. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

 

Klient má právo odstoupit od cestovní smlouvy kdykoliv před zahájením zájezdu nebo

čerpáním jednotlivých služeb. Až do doby uhrazení zálohy na zájezd jsou storno poplatky u

CA LUMIS nulové. Po uhrazení zálohy, popřípadě celé ceny zájezdu, jsou zákazníkovi

účtovány storno poplatky v souladu s všeobecnými smluvními podmínkami pořádající CK, u

které byl zájezd rezervován a zaplacen. Stornování od cestovní smlouvy musí být

provedeno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele a zasláno na emailovou

adresu info@ca-lumis.cz a zároveň zasláno na emailovou adresu pořádající CK. Kontakty

jsou uvedeny v každé cestovní smlouvě. 

6. REKLAMACE

 

Cestovní agentura LUMIS dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a

není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Budeme se Vám ovšem

snažit co nejvíce pomoci při řešení reklamace. Reklamace se řídí Reklamačním řádem

pořádajících CK. Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby

mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu

dovolené). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě,

zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost

řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u

delegáta pořádající CK, a to písemně či ústně. V případě, že reklamace nebude vyřízena na

místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu z dovolené u pořádající CK bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nejlépe zasláním doporučenou

poštou na adresu sídla CA, případně na adresu sídla pořádající CK. V případě, že se

rozhodnete zaslat písemnou reklamaci přes CA LUMIS, použijte e-mail  info@ca-lumis.cz,

nebo doporučeně na adresu sídla CA LUMIS. Po obdržení je reklamace zaslána pořadateli

zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. Reklamace musí

obsahovat údaje potřebné pro identifikaci služeb, které byly poskytnuty vadně nebo

nebyly poskytnuty vůbec. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje klientů CA LUMIS jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky

ochraně osobních dat, především dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Po  klientech požadujeme pouze údaje nutné k vyřízení jejich objednávky. Klient

poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky, resp. smlouvy uděluje CA

LUMIS souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů

provozovatelem serveru a CA LUMIS. Údaje poskytnuté klientem slouží pouze pro potřeby

CA LUMIS, nejsou poskytovány pro potřeby třetích stran.

8. DÁRKOVÉ POUKÁZKY

Dárkový poukaz může uplatnit jeho právoplatný držitel při zakoupení jakéhokoliv zájezdu

nabízeného CA LUMIS. Doba platnosti poukazu je uvedena na každém poukazu. Hodnotu a

počet dárkových poukazů si určuje objednatel prostřednictvím objednávky. Hodnotu

jednotlivého poukazu je třeba uplatnit jednorázově v plné výši. Na objednané dárkové

poukazy bude vystaven doklad o zaplacení. Platný poukaz je opatřen razítkem a originálně

podepsaný pracovníkem CA LUMIS. Při úhradě dárkovým poukazem je nutné předat

prodejci jeho originál či zaslat kopii e-mailem. Poté dojde k ověření platnosti poukazu.

Ztrátu či odcizení poukazu nechť jeho držitel ve vlastním zájmu neprodleně oznámí CA

LUMIS. Storno dárkového poukazu je  nutné provést vždy písemně nebo  e-mailem. V

případě stornování poukazu bude plátci do 14 dnů od obdržení písemného storna vrácena

uhrazená částka ponížená o storno poplatek ve výši 10 % příslušné celkové hodnoty

dárkového poukazu.

9. BENEFIČNÍ POUKAZY 

 

Klienti mají také možnost při koupi zájezdu (týká se i zájezdů typu „last minute“ a „first

minute“) využít benefiční poukázky a dárkové šeky vydané společností Edenred, Chéque

Déjeuner, Sodexo a Benefity Plus a BenefityPokud chce klient využít dané poukázky, musí

tuto skutečnost sdělit již při závazné rezervaci zájezdu. Přitom mu bude poskytnuta

informace, v jaké výši lze poukazy maximálně využít (záleží na daném typu a ceně zájezdu

– vždy bude posouzeno individuálně).

Omezení pracovní doby dne 22.9.2018 - 25.9.2018

Z technických důvodů bude v termínu 22.9.2018 - 25.9.2018 pobočka uzavřena a internetový prodej pozastaven.

Pokyny k již uzavřeným smlouvám budou zaslány emailem dle standardních podmínek.

Děkujeme za pochopení,

TÝM CA LUMIS

 

V urgentních případěch volejte na tel.: +420 739 617 168 

Obchodní podmínky